CURRENT EVENT

Event Plan กุมภาพันธ์ 2561

31 January 2018

10:00

CURRENT EVENT

เทศกาลโคมไฟภูเก็ต 2561 “ป้างเตงโห่ย – หง่วนเซียวเจ๊ะ”

09 February 2018

10:00

CURRENT EVENT

เฮง..เฮง..เฮง..ตรุษจีนนี้ที่ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

09 February 2018

11:00

CURRENT EVENT

Young Designer PKRU โชว์ผลงานขายไอเดียดีไซน์ล้ำ เพื่อผู้ประกอบการอันดามัน

18 February 2018

10:30

UPCOMING EVENT

ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัดโรงเรียนวันหยุดตอน

25 February 2018

13:00